Tandartspraktijk R. Mantel

Kloosterstraat 37
5094 EA Lage Mierde
Telefoon: 013-5091411Welkom
Openingstijden
Werkwijze
Heeft u vragen?


Spoedhulp

Tarieven

Uw nota

Contact

Adres
Telefoon
Route


Uw privacy
Tarievenoverzicht - geldig vanaf 1 januari 2021.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de Tarievenlijst tandheelkundige zorg met ingang van 1 januari 2021 goedgekeurd.
De verrichtingen zijn onderverdeeld in:

I      Consultatie en diagnostiek (code C)
II     Maken en/of beoordelen foto's (code X)
III    Preventieve mondzorg (code M)
IV    Verdoving (code A)
V     Verdoving door middel van een roesje (code B)
VI    Vullingen (code V)
VII   Wortelkanaalbehandelingen (code E)
VIII  Kronen en bruggen (code R)
IX    Behandelingen kauwstelsel (code G)
X     Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (code H)
XI    Kunstgebitten (code P)
XII   Tandvleesbehandelingen (code T)
XIII  Implantaten (code J)
XIV  Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (code Y)

Bij de verrichtingen gemerkt met * worden de techniek-, materiaal- of laboratoriumkosten apart berekend.
Een indicatie van de meest voorkomende techniekkosten vindt u hier.
Voor een individuele berekening maak ik graag een begroting voor u.

I      Consultatie en diagnostiek (code C) "Terug naar Tarievenoverzicht"
a. Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke controle €    22,91
C13 Probleemgericht consult €    22,91
C91 Pocketregistratie €    36,18
C92 Parodontiumregistratie €    72,35
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Aanvullende medische anamnese €    22,91
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v.opstellen en vastleggen behandelplan €  108,53
C29 * Studiemodellen €    30,15
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak €    60,29
c. Toeslagen en diversen
C80 Mondzorg aan huis €    18,09
C85 Weekendbehandeling €    22,91
C86 Avondbehandeling €    22,91
C87 Nachtbehandeling €    22,91
C90 Niet nagekomen afspraak kostprijs gereserveerde tijd

II      Maken en/of beoordelen foto's (code X) "Terug naar Tarievenoverzicht"
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto €    16,88
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto €    12,66

III    Preventieve mondzorg (code M) "Terug naar Tarievenoverzicht"
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten €    13,52
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten €    13,52
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten €    13,52
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit €    27,13
M32 * Eenvoudig bacteriologisch onderzoek €    18,09
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament €      6,03
M40 Fluoridebehandeling €    15,07
M61 * Mondbeschermer €    27,13
M80 * Behandeling van witte vlekken, eerste element €    52,45
M81 * Behandeling van witte vlekken, volgend element €    28,94

IV    Verdoving (code A) "Terug naar Tarievenoverzicht"
A10 Geleidings- en/of infiltratieverdoving €    15,07
A15 Oppervlakteverdoving €      7,84
A20 Behandeling onder algehele anesthesie   kostprijs

V     Verdoving door middel van een roesje (code B) "Terug naar Tarievenoverzicht"
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) €    30,15
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) €    30,15
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) €    37,38

VI    Vullingen (code V) "Terug naar Tarievenoverzicht"
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer €    37,38
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer €    52,45
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer €    64,51
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer €    85,61
V91 Eénvlaksvulling composiet €    48,23
V92 Tweevlaksvulling composiet €    63,31
V93 Drievlaksvulling composiet €    75,37
V94 Meervlaksvulling composiet €    96,47
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal €    72,35
V30 Fissuurlak eerste element €    27,13
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting €    15,07
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen €      6,03
V50 Droogleggen elementen door middel van een rubberen lapje €    12,06
V70 * Parapulpaire stift €    12,06
V80 * Wortelkanaalstift €    21,10
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element €      9,04

VII   Wortelkanaalbehandelingen (code E) "Terug naar Tarievenoverzicht"
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01 Wortelkanaalbehandeling consult €    22,91
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult €    42,20
E03 Consult na tandheelkundig ongeval €    33,16
b. Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel €    48,23
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten €    48,84
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal €  108,53
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen €  156,76
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen €  204,99
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen €  253,23
E85 Elektronische lengtebepaling €    15,07
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting €    18,09
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement €    48,23
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51 Verwijderen van kroon of brug €    36,18
E52 Moeilijke wortelkanaalopening €    30,15
E53 Verwijderen van wortelstift €    42,20
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal €    30,15
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal €    30,15
E56 * Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel €    42,20
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie €    30,15
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting €    84,41
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting €    54,26
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) o.d. €    45,22
E64 Afsluiting van open wortelpunt €    48,23
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal €    60,29
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal €    30,15
Bleken
E90 Inwendig bleken, eerste zitting €    48,23
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting €    18,09
E97 * Uitwendig bleken per kaak €    75,37
Behandeling trauma-element
E40 Directe pulpa-overkapping €    30,15
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval €    12,06
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval €    24,12
E44 Verwijderen spalk, per element €      6,03
Aanbrengen rubberdam
E45 Aanbrengen rubberdam €    12,06

VIII   Kronen en bruggen (code R) "Terug naar Tarievenoverzicht"
a. Inlays en kronen
R08 * Eenvlaks composiet inlay €     72,35
R09 * Tweevlaks composiet inlay €   138,67
R10 * Drievlaks composiet inlay €   180,88
R11 * Eenvlaksinlay €   108,53
R12 * Tweevlaksinlay €   168,82
R13 * Drievlaksinlay €   241,17
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties €     30,15
R24 * Kroon op natuurlijk element €   265,28
R34 * Kroon op implantaat €   241,17
R29 * Confectiekroon €     54,26
R31 Opbouw plastisch materiaal €     60,29
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode €     60,29
R33 * Gegoten opbouw, directe methode €   120,58
b. Brugwerk
R40 * Eerste brugtussendeel €   180,88
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel €     90,44
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen €   150,73
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk €     30,15
R55 * Gipsslot met extra afdruk €     30,15
R60 * Plakbrug zonder preparatie €   120,58
R61 * Plakbrug met preparatie €   180,88
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel €     42,20
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee €     24,12
c. Restauraties diversen
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker €     66,32
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond €     66,32
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties €     24,12
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug €     60,29
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon €     30,15
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element €     30,15
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie €     72,35
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie €   120,58
e. Temporaire voorzieningen
R80 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies €     30,15
R85 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies €     12,06
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium van het werk

IX    Behandeling kauwstelsel (code G) "Terug naar Tarievenoverzicht"
a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)    
Onderzoek/diagnostiek bij OPD
G21 Functie-onderzoek kauwstelsel €    108,53

X     Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (code H) "Terug naar Tarievenoverzicht"
H11 Trekken tand of kies €      45,22
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant €      33,76
H21 Kosten hechtmateriaal €        6,18
H26 Hechten weke delen €      66,32
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling €      60,29
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling €      18,09

XI    Kunstgebitten (code P) "Terug naar Tarievenoverzicht"
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit €      36,18
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit €      30,15
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur €      60,29
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen €      90,44
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen €    180,88
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €      66,32
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €      18,09
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen €    247,20
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen €    337,64
P31 * Wortelkap met stift €    150,73
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls €      90,44
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling €      60,29
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element €      15,07
P45 * Noodkunstgebit €    120,58
a. Volledig kunstgebit    
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak €    180,88
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak €    241,17
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak €    391,90
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw €      30,15
P14 Individuele afdruk met randopbouw €      66,32
P27 Reoccluderen €      60,29
P37 Frontopstelling in aparte zitting €      36,18
P28 Naregistratie en remounten €      60,29
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur €      66,32
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone €      90,44
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk €      30,15
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling €      30,15
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen €      36,18
Overige (te berekenen per kaak)
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit €      48,23
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit €      42,50
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw €      42,20
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw €      90,44
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw €      60,29
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw €      90,44
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage €    168,82
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk €      18,09
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk €      48,23
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit €      42,20
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw €      42,20
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit,indirect met randopbouw €      90,44
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw €      60,29
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw €      90,44
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit,zonder afdruk €      18,09
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit,met afdruk €      48,23
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk €      48,23
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk €      48,23

XII   Tandvleesbehandelingen (code T) "Terug naar Tarievenoverzicht"
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus €    169,09
T021 Grondig reinigen wortel, complex €      32,56
T022 Grondig reinigen wortel, standaard €      24,12
T032 Evaluatie initiële behandeling of herbeoordeling met parodontiumstatus €    108,53
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling €      66,32
T042 Consult parodontale nazorg €      91,64
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg €    121,79
T044 Complex consult parodontale nazorg €    162,19
Diversen
T161 * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling €      42,20
T162 Behandeling tandvleesabces €      81,39
T163 * Toepassing lokaal medicament €      65,12
T164 * (Draad)Spalk €      24,12

XIII     Implantaten (code J) "Terug naar Tarievenoverzicht"
Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01 * Initieel onderzoek implantologie €      66,88
Mesostructuur
J45 * Plaatsen eerste drukknop €    123,48
J41 * Plaatsen elke volgende drukknop €      36,01
J42 * Staaf tussen twee implantaten €    210,94
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak €      66,88
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon €      25,72
Prothetische behandeling na implantaten
J50 * Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit €    529,92
J51 * Onder-klikgebit €    344,71
J52 * Boven-klikgebit €    344,71
J53 * Omvorming klikgebit €      99,49
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten €    133,77
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten €    154,35
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten €    180,07
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten €      87,46
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten €    113,19
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten €    138,91
Prothetische nazorg
J70 * Opvullen zonder staafdemontage €    144,06
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten €    180,07
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten €    205,79
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten €    231,52
J74 * Reparatie zonder staafdemontage €      56,59
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten €    108,04
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten €    133,77
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten €    159,49

XIV     Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (code Y) "Terug naar Tarievenoverzicht"
Y01 Informatieverstrekking, per 5 minuten €    13,73
Y02 Onderlinge dienstverlening     maximum


Materiaal- en techniekkosten "Terug naar Tarievenoverzicht"
Techniekkosten zijn de kosten die het tandtechnisch laboratorium maakt voor een werkstuk.
Omdat er geen standaard mond bestaat, heeft iedere mond een eigen benadering nodig om tot een goed eindresultaat te komen.
De prijs van de werkstukken is afhankelijk van de verschillende benaderingen.
Wenst u een duidelijke prijsopgave, dan maak ik graag een individuele begroting voor u. Hier vindt u een indicatie van de meest voorkomende techniekkosten.

volledige prothese bovenkaak of onderkaak vanaf €    379,00
volledige prothese boven- en onderkaak vanaf €    715,00
partiële prothese 1 element vanaf €    193,00
partiële prothese 5 elementen vanaf €    232,00
frame prothese bovenkaak of onderkaak 1 element vanaf €    299,00
frame prothese bovenkaak of onderkaak 5 elementen vanaf €    354,00
opvullen prothese           €      98,00
kroon vanaf €    216,00
bleken per eenheid bleekmiddel           €        8,60Prijslijst geldig tot 1-1-2022.
Tandartspraktijk R. Mantel - 2021 disclaimerLid van de KNMT
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

NVT
Nederlandse Vereniging van Tandartsen